Studiedagen, nascholing en outreach

Het Meesterschapsteam organiseert geregeld activiteiten ter promotie van de vakdidactiek moderne vreemde talen (zie het jaarverslag 2019-2020 voor een actueel overzicht) . Op deze pagina presenteren we hier een selectie van. Twee terugkerende initiatieven zijn de Landelijke LIO-dag en de werkconferentie voor lerarenopleiders.

Tools

Het Meesterschapsteam beheert de website https://pws-wereld.nl/ waarop vo studenten ondersteuning vinden voor het schrijven van een profielwerkstuk binnen de MVT.

2019-2020

Studiemiddag over Toetsing Taal en Inhoud. Meer info.

Landelijke LIO-dag 2020 [geannuleerd]. Meer info.

Werkconferentie voor lerarenopleiders [geannuleerd]

Geef handen en voeten aan Curriculum.nu: een blogreeks waarin docenten, lerarenopleiders, onderzoekers, etc. hun visie geven op de voorstellen in Curriculum.nu. Meer info.

2018-2019

MVT meets Curriculum.nu: reeks van drie discussiesessies over de tussenopbrengsten van Curriculum.nu. Meer info.

Landelijke LIO-dag 2019. Meer info.

Werkconferentie voor lerarenopleiders. Meer info.

2017-2018

Internationale workshop ‘Fremdsprachen lernen’, in samenwerking met het Interregproject ‘Nachbarsprach & buurcultuur’  en het Institut für Angewandte Linguistik van de Adam-Mickiewicz Universiteit. Meer info.

Professionaliseringstraject voor vo docenten rond inhoud in de MVT les. Meer info.

PLG Bewust Doeltaalgebruik in Duits en Frans. Meer info.

Werkconferentie voor lerarenopleiders. Meer info.

Landelijke LIO-dag 2018. Meer info.

2016-2017

Studiemiddag Action Research in het MVT onderwijs. Meer info.

Werkconferentie voor lerarenopleiders. Meer info.

Colloquium ‘Uitdagend MVT onderwijs door cultuur’. Meer info.

Studiedag ‘Onderzoeksagenda voor betekenisvol MVT-onderwijs’. Meer info.

2015-2016

Werkconferentie voor lerarenopleiders. Meer info.