Landelijke LIO-dag MVT 2024

Welkom | Inschrijving | Programma | Keynote | Workshopronde 1 | Workshopronde 2 |

Welkom

In samenwerking met de Nederlandse universitaire lerarenopleidingen organiseert het Meesterschapsteam MVT de Landelijke LIO-dag MVT 2024 op 25 maart in het Utrechtse Science Park. De LIO-dagen zijn hét moment om vakgenoten van andere universiteiten te ontmoeten en samen inspiratie op te doen over het onderwijs van morgen. Dit jaar staat de LIO-dag in het teken van de vakvernieuwing en wordt er uitgebreid aandacht besteed aan nieuwe vakinhouden zoals taal- en cultuurbewustzijn.

top

Inschrijving

De inschrijving is gesloten. Deelnemers hebben intussen ook een individueel programma ontvangen.

top

Programma

De dagindeling ziet er als volgt uit.

10.30-11.00 Registratie

11.00-11.15 Welkom door Sebastiaan Dönszelmann (Host of the Day)

11.15-12.30 Keynote door Marrit van de Guchte: De toekomst van het mvt-onderwijs: Waar staan we?

12.30-13.15 Pauze (met lunch)

13.15-14.45 Workshopronde 1: Taaloverstijgend

14.45-15.00 Kort pauze (met koffie/thee)

15.00-16.30 Workshopronde 2: Taalspecifiek

16.30-17.00 Borrel

top

Keynote

De toekomst van het mvt-onderwijs: Waar staan we?

Het mvt-onderwijs ondergaat momenteel een spannende transformatie. Kerndoelen voor de onderbouw worden herzien, de eindtermen voor de bovenbouw geactualiseerd, kortom, nieuwe mogelijkheden dienen zich aan. Wat betekent dit voor jou als docent en je leerlingen? In deze keynote zullen we de drie domeinen van de vernieuwde curricula verkennen: communicatie, taal-, en cultuurbewustzijn en ontdekken we hoe je digitale geletterdheid in deze domeinen kunt integreren. Met elkaar zetten we hier (de eerste) stappen op weg naar de vernieuwing van onze mooie taalvakken.

Marrit van de Guchte is vakdidactica Duits en onderzoeker op het gebied van mvt-onderwijs aan de Interfacultaire Lerarenopleiding (ILO) van de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op taakgericht taalonderwijs en het gebruik van technologie in het taalonderwijs. Samen met Eline van Batenburg maakt zij de podcast Taal, gewoon doen!. waarin ze op zoek gaan naar frisse en wetenschappelijk onderbouwde ideeën voor de lespraktijk.

top

Workshopronde 1 (taaloverstijgend)

Doris Abitzsch en Janneke Geursen | Aan de slag met de nieuwe concepteindtermen

Sebastiaan Dönszelmann | Doeltaal-Leertaal (en waarom doeltaal voertaal onzin is)

Carolina de Groot en Anna Kaal | Taalbewustzijn, het kan zó

Rosalinde Stadt | Implementatie van meertaligheid en taalbewustzijn in de dagelijkse lespraktijk: hoe kunnen leerlingen achtergrondtalen gebruiken in de MVT-lessen

top

Workshopronde 2 (taalspecifiek)

Duits | Rilana Weijers | Internationalisierung im Deutschunterricht

Engels | Calijn de Jong | Escape the book: designing escape room activitities for teaching literature

Engels | Frederike Westera | Fitting in, belonging and standing out

Frans | Inge Elferink | L’approche actionnelle à l’aube des nouveaux objectifs finaux: l’intégration de la conscience linguistique et culturelle dans les tâches communicatives

Spaans | Eva González Melón | Un acercamiento a la pragmática y a la interculturalidad en aula de ELE para estudiantes en formación: ¿qué, cómo y por qué?

top

Locatie en bereikbaarheid

De LIO-dag gaat door in het Marinus Ruppertgebouw (Leuvenlaan 21, zie rode rechthoek in bijlage). De dichtstbijzijnde tram/bushalte is Heidelberglaan (zie rode ovaal in bijlage). Vanaf Utrecht Centraal zijn bus 28 en trams 20/21 goede opties die je in een kwartiertje naar de halte Heidelberglaan voeren.

Contact

Voor alle inhoudelijke vragen en vragen rond deelname kan je best contact opnemen met je eigen vakdidacticus. Vragen rond aanmelding (bijv. problemen met een formulier) en specifieke vragen over de organisatie in Utrecht kan je stellen aan Bert Le Bruyn (b.s.w.lebruyn@uu.nl). Voor afmeldingen vragen we je zowel contact op te nemen met je eigen vakdidacticus als met Bert Le Bruyn (b.s.w.lebruyn@uu.nl).

top