Landelijke LIO-dag 2023

Menu

Welkom | Programma | Keynote | Workshopronde 1 | Workshopronde 2 |

Welkom

In samenwerking met de Nederlandse universitaire lerarenopleidingen organiseert het Meesterschapsteam MVT de Landelijke LIO-dag MVT 2023 op 27 maart in de Utrechtse binnenstad. De LIO-dagen zijn hét moment om vakgenoten van andere universiteiten te ontmoeten en samen inspiratie op te doen over het onderwijs van morgen. Hieronder vind je de belangrijkste informatie.

Dit jaar hebben we ook gasten uit België 🙂 Welkom!

De registratie is gesloten. Deelnemers krijgen op maandag 20 maart een update met alle praktische informatie.

top

Programma

De dagindeling ziet er als volgt uit. Hier en daar hebben we wat uitloop- en verplaatsingstijd voorzien.

11.00-11.20 Registratie

11.20-11.30 Welkom

11.30-12.45 Keynote door Sebastiaan Dönszelmann: Een nieuw examenprogramma, een nieuw curriculum?

12.45-13.15 Pauze (met lunch)

13.15-14.30 Workshopronde 1 (taalspecifiek)

14.35-15.25 Goede Praktijkenmarkt (met koffie/thee)

15.30-16.45 Workshopronde 2 (taaloverstijgend)

17.00-18.00 Borrel

top

Keynote

Een nieuw examenprogramma, een nieuw curriculum?

Context, overtuigingen, denkmodi, en de kansen voor vernieuw(en)d vreemdetalenonderwijs

We werken in Nederland hard toe naar een nieuw examenprogramma voor een aantal vakken, onder andere voor de vreemde talen. Dat is goed nieuws, want zo’n wijziging van het examenprogramma is één van de belangrijkste knoppen om aan te draaien als je iets aan het onderwijs wilt veranderen. En dat willen we best, iets aan het onderwijs veranderen, want de huidige eindtermen gaan al een poos mee, en het bijbehorende onderwijs soms nog langer.

Er gaat dus het nodige veranderen de komende jaren. Echt? Dat hangt niet alleen af van het examenprogramma. Het is namelijk aanwijsbaar lastiger om ontwikkelingen door te voeren in het werkveld onderwijs dan in andere werkvelden. De verklaringen daarvoor komt aan bod in deze interactieve keynote. Om een tip van de sluier op te lichten: die verklaringen komen voort uit de eigen schoolcontext, uit de overtuigingen van docenten en uit de manier waarop mensen denken wanneer ze het druk hebben. Oplossingen zijn er gelukkig ook; niet altijd eenvoudige, maar we kunnen er vandaag mee beginnen, in deze sessie. Ik neem jullie graag mee naar de kloof tussen papier en praktijk, en daar ook weer uit!

Over de spreker 

Sebastiaan Dönszelmann is van origine docent Frans. Hij werkte 12 jaar als docent, coach, afdelingsleider en schoolopleider in het Amsterdamse voortgezet onderwijs. Vanaf 2004 was hij daarnaast vakdidacticus, docent algemene didactiek en trainer aan de VU. In 2019 promoveerde hij op het onderzoek Doeltaal-Leertaal, een studie naar effectieve doeltaaldidactiek én naar doeltreffende didactische professionalisering van ervaren docenten. Sebastiaan is redacteur en medeauteur van het Handboek Vreemdetalendidactiek (Coutino), adviseur voor de vier vreemdetalenleergangen van Noordhoff en lid van de SLO-vakvernieuwingscommissie die zich bezighoudt met het nieuwe examenprogramma voor de vreemde talen. 

                    Sebastiaan heeft zich tot doel gesteld om betrokkenen uit het onderwijsveld bij elkaar te brengen. Van leerlingen tot didactici, van docenten tot beleidsmakers, van directies tot uitgevers. Alleen als er hecht samengewerkt wordt kunnen onderwijsuitdagingen het hoofd geboden worden.

top

Workshopronde 1 (taalspecifiek)

Duits

Literatur und gesellschaftspolitische Bildung am Beispiel von Terror [Duits | Mireille Hassemer]

Drama Deutsch oder wie man Drama im Fremdsprachenunterricht einsetzen kann [Duits | Johanna Kehmeier]

Engels

Responsive Reading- Poetry in language learning [Engels | Özlem Shaw en Janneke Geursen]

Escape the Book: designing escape room activities for teaching literature [Engels | Calijn de Jong]

Language Teaching and Citizenship [Engels | Esther van Noort]

Teaching speaking: implementing formative feedback cycles for speaking development. [Engels | Kim VanKoughnett]

Frans

La grammaire: une crise existentielle

SpeakTeach : une approche adaptative des compétences conversationnelles en langues étrangères [Frans | Esther de Vrind]

Spaans

La enseñanza del componente sociopragmático en el aula de ELE: kit básico para profesores en formación [Spaans | Eva González Melón]

Spanglish: Conciencia lingüística y la expresión oral [Spaans | Carolina de Groot]

top

Workshopronde 2 (taaloverstijgend)

Intercultureel literatuuronderwijs – alle talen [Esther Schat]

Doeltaal-leertaal ; omdat doeltaal-voertaal kletskoek is… 🙂 [Sebastiaan Dönszelmann]

Doeltaal digitaal: chatten in de vreemde taal [Marrit van de Guchte]

Modern taalonderwijs [Wilma Kruithof]

Vaardig met inhoud: Integratie van taalbewustzijn en taalvaardigheid in het mvt-onderwijs. [Sophie Brand en Stefanie Ramachers]

Language awareness, ICC and the case of metaphors / Taalbewustzijn, Interculturele Competentie via metaforen

top

Goede Praktijkenmarkt

Tijdens de Praktijkenmarkt leer je je vakcollega’s van andere universiteiten beter kennen en wissel je interessante en leuke onderwijsideeën uit. Aansluitend op de lopende onderwijsvernieuwing in Nederland stellen we als thema ‘inhoud in de mvt-les’ voor en nodigen je uit om materiaal dat je hebt verzameld rond dit thema mee te nemen. Het kan gaan om inspirerende lessen, taken, opdrachten of zelfs om pws-onderwerpen, kortom alles waarmee je een inhoudelijke boost geeft aan je onderwijs. Neem je materiaal mee en zorg voor een aantal kopieën die je aan je collega’s kunt uitdelen. Aan het eind van de dag gaat hopelijk iedereen met veel nieuwe interessante ideeën naar huis.

top

Locatie en bereikbaarheid

De Landelijke LIO-dag mvt gaat door in de gebouwen van de UU aan de Drift (=straatnaam). We starten de dag op Drift 13, lokaal 004 en maken je van daaruit wegwijs door de rest van het gebouwencomplex.

De Drift ligt op loopafstand van Utrecht Centraal (10 à 15 minuten) maar je kan ook een bus nemen (3 minuten) als dat je handiger lijkt. De dichtsbijzijnde halte is ‘Janskerkhof’.

top

Contact

Voor alle inhoudelijke vragen en vragen rond deelname kan je best contact opnemen met je eigen vakdidacticus. Vragen rond aanmelding (bijv. problemen met een formulier) en specifieke vragen over de organisatie in Utrecht kan je stellen aan Bert Le Bruyn (b.s.w.lebruyn@uu.nl). Voor afmeldingen vragen we je zowel contact op te nemen met je eigen vakdidacticus als met Bert Le Bruyn (b.s.w.lebruyn@uu.nl).

top