Landelijke LIO-dag MVT 2022

Op 28 maart 2022 vindt de jaarlijkse Landelijke LIO-dag MVT plaats. De workshops en lezingen vinden online plaats, via ZOOM (links en details volgen). We starten om 13 uur (inloop vanaf 12.45) en eindigen om 16.45.

Programma

12:45-13:00 Inloop

13:00-13:10 Plenaire opening

13:10-14:10 Workshopronde 1 (taaloverstijgend)

14:10-14:30 Pauze

14:30-15:30 Workshopronde 2 (taalspecifiek)

15:30-15:45 Pauze

15:45-16:40 Keynote en paneldiscussie

16:40-16:45 Plenaire afsluiting

Registratie

Alle studenten worden verwacht voor de plenaire delen (plenaire opening, keynote/paneldiscussie, plenaire afsluiting) en de twee workshoprondes. Voor de plenaire delen hoef je je niet te registreren. Voor de workshoprondes moet dit wel en wordt je verwacht je op te geven voor één workshop per ronde. In de taalspecifieke ronde kies je uiteraard een workshop die bij jouw taal hoort. Een overzicht van de workshops per ronde met de nodige registratielinks vind je onderaan deze pagina.

Keynote

De keynote van deze editie van de Landelijke LIO-dag wordt verzorgd door Leslie Piggott (NHL Stenden). De titel van de lezing maken we binnenkort bekend (maar luister alvast eens naar deze podcast van TAAL gewoon doen!)

Workshopoverzicht en links voor registratie (voor elk van de twee rondes registreer je je voor één workshop)

De inschrijving is gesloten.

Workshopronde 1 (taaloverstijgend)

 1. Cultuur en Communicatie in de Klas [Nina Kremers & Calijn de Jong]
 2. Het potentieel van korte verhalen in het vreemdetalenonderwijs [Stefanie Ramachers]
 3. Taalbewustzijn aanwakkeren via metaforen [Anna Kaal]
 4. Doeltaal-Leertaal (omdat doeltaal-voertaal onzin is) [Sebastiaan Dönszelmann]
 5. Interculturele competentie en gamificatie [Nadia Gerritsen]

Workshopronde 2 (taalspecifiek)

Duits

 1. Doeltaal Digitaal: Interaktion im Unterricht mit digitalen Medien [Marrit van de Guchte]
 2. Zum praktischen professionellen Wissen der Fremdsprachenlehrer*innen in den Niederlanden und Deutschland [Sandra Loevenich]

Engels

 1. Cooperative reading [Janneke Geursen]
 2. Language teaching and citizenship [Esther van Noort]
 3. Speaking like a pro: language acquisition in interactive speaking tasks [Chris Veldwijk]
 4. Using Content Based (CLIL) principles to teach vocational specific English at MBO [Kim VanKoughnett]

Frans

 1. Booster la compréhension orale à travers la conscience phonétique [Sophie Brand]
 2. SpeakTeach: een adaptieve aanpak bij gespreksvaardigheid moderne vreemde talen [Esther de Vrind]

Spaans

El placer de leer – literatura a la medida de los jóvenes [Ana Llamazares]

Vragen

Voor (technische) vragen over inschrijving kan je contact opnemen met Bert Le Bruyn (b.s.w.lebruyn@uu.nl). Voor alle praktische vragen over de Landelijke LIO-dag kan je best contact opnemen met je vakdidacticus.