PLG Bewust doeltaalgebruik Duits en Frans (2018)

Omschrijving

Binnen het Nederlandse mvt-onderwijs wordt de doeltaal relatief weinig als voertaal ingezet, maar uit onderzoek blijkt dat docenten – en ook veel leerlingen ‒ overtuigd zijn van het belang van doeltaalgebruik en ook graag meer de doeltaal willen inzetten in hun onderwijs. Dit wil echter om verschillende redenen nog niet zo goed lukken. Herkent u zich hierin? Neem dan bij voorkeur samen met een collega of sectiegenoot deel aan de PLG ‘Bewust doeltaalgebruik’ om zo uw ideeën aan te scherpen en uw plannen de school in te krijgen. Aan de hand van input uit zowel de literatuur als door uitwisseling met vakgenoten bepaalt u uw eigen positie ten aanzien van doeltaalgebruik. Samen werkt u gericht aan een plan waarin de doeltaal een passende plek krijgt in uw eigen onderwijscontext. Daarbij laat u zich inspireren door vakgenoten en andere experts. Zowel de voorbereiding, uitvoering als de evaluatie van de plannen in de eigen les worden in de PLG met elkaar gedeeld. De PLG wordt door een ervaren vakdidacticus geleid en gemonitord.

Doelen

  • de deelnemer verkent en bepaalt de eigen positie t.a.v. doeltaalgebruik gerelateerd aan de eigen lespraktijk
  • de deelnemer versterkt de eigen mvt-les door bewust doeltaalgebruik
  • de deelnemer is op de hoogte van recente ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten op het gebied van doeltaalgebruik
  • de deelnemer kan de opgedane theoretische kennis op het gebied van doeltaalgebruik vertalen naar vakdidactisch handelen in de eigen onderwijscontext

Afsluiting

De deelnemer stelt  een concreet en uitgewerkt plan op voor doeltaalgebruik in de eigen les- en schoolcontext.

Studiebelasting

54 klokuren

Data, tijden en plaats

6  keer  in Groningen op de vrijdagmiddag (14:00-17:00 uur), te weten:  19 januari 2018; 9 februari 2018; 9 maart 2018; 23 maart 2018; 13 april 2018; 8 juni 2018. De exacte locatie wordt later bekendgemaakt.

Cursusleiding

Vakdidacticus Duits Marjon Tammenga-Helmantel (lid van het Meesterschapsteam MVT)

Tarieven

300 euro

 

Informatie bij: Marjon Tammenga-Helmantel (m.a.tammenga-helmantel@rug.nl)