Action research in het MVT onderwijs (2017)

Gaat de taalles alleen over het ontwikkelen van taalvaardigheid of heb ik als taaldocent meer te bieden? Wat voor inhoud (bv. literatuur, cultuur) kan ik aanbieden in mijn taallessen? Hoe kan ik via het aanbieden van inhoud in mijn lessen de leerlingen motiveren en tegelijkertijd het taalaanbod versterken? Dit zijn vragen die heel erg leven onder veel mvt-docenten. Dus waarom niet zelf de antwoorden uitzoeken?

Op 2 juni 2017 vond er op de Universiteit Utrecht een studiemiddag plaats voor mvt-docenten die zich willen verdiepen in vragen zoals deze, door een aspect van hun eigen lespraktijk te onderzoeken en versterken. Tijdens deze interactieve middag met als titel ‘Onderzoek naar de eigen lespraktijk: Inhoud in de moderne vreemde talenles’ werden er onderwerpen zoals Content & Language Integrated Learning (CLIL), literatuur, cultuurkunde en taalbewustzijn onder de aandacht gebracht. Deelnemers volgden een workshop en wisselden met elkaar ideeën uit over wat voor ‘inhoud’ zij in hun eigen lessen kunnen brengen.

Daarnaast werd er aandacht besteed aan het proces van kleinschalig onderzoek naar de eigen lespraktijk en de verbetering daarvan. In de laatste sessie van de dag zijn we aan de slag gegaan met het formuleren van vragen en het nadenken over hoe we, door iets in de praktijk te veranderen en de opbrengst daarvan te meten, onze praktijk kunnen versterken.

Klik hier voor een overzicht van het programma en de presentaties.