Werkconferentie 2019

Rond 50 mvt-opleiders kwamen op 10 april 2019 samen op de halfjaarlijkse werkconferentie voor lerarenopleiders moderne vreemde talen van het Platform van eerste- en tweedegraads opleiders van Levende Talen. Deze dag werd mede georganiseerd en gefinancierd door het Expertisecentrum moderne vreemde talen en het Meesterschapsteam Vakdidactiek moderne vreemde talen. Het programma bestond uit de volgende lezingen en workshops:

Het ontwikkelen van lesmaterialen als professionaliseringsslag voor docenten én opleiders – Marina Bouckaert (vakdidactica Engels, Fontys Lerarenopleiding Tilburg & Universiteit Utrecht)

Het zelf maken, gebruiken en evalueren van lesmaterialen kan voor (mvt-)docenten een concrete en effectieve manier zijn om zich te professionaliseren. Voortgezette professionele ontwikkeling wordt bijvoorbeeld gestimuleerd wanneer docenten kritisch reflecteren op de door hen ontworpen materialen. In deze workshop gaan we als opleiders het gesprek aan over hoe we onze docenten-in-opleiding kunnen helpen bij deze kritische reflectie. De uitkomsten van Marina’s promotieonderzoek (University of Roehampton, Londen, 2017) zullen handvatten bieden voor dit gesprek. Daarnaast zullen we onze eigen materialen uitwisselen. Deelnemers wordt dan ook verzocht zelfontworpen materiaal – zoals een opdracht, hand-out, reader of Powerpoint-presentatie – mee te nemen. De workshop belooft hiermee een sterk staaltje double loop learning te worden.

Zelfstandig tekstkwaliteit verbeteren met behulp van gefocuste revisievragen -Camille Welie (Hoofddocent Talendidactiek, Hogeschool van Amsterdam), Mili Gabrovsek (lerarenopleider Engels, Hogeschool van Amsterdam)

Een effectieve manier om schrijvers te helpen hun teksten te verbeteren is het geven van feedback door de docent. Hoewel effectief gebleken, kost het geven van feedback docenten veel tijd. Een ander nadeel is dat feedback schrijvers het idee kan geven dat ze feedback (of de docent) persé nodig hebben om hun tekst te verbeteren en hierdoor kan feedback schrijvers het gevoel van eigenaarschap over de tekst ontnemen. Deze nadelen creëren de vraag naar een methode waarmee schrijvers zelfstandig hun eigen teksten kunnen verbeteren.
In deze workshop wordt een dergelijke methode, genaamd Docentonafhankelijke Gefocuste Revisie (DGR), gepresenteerd. DGR houdt in dat schrijvers hun eigen teksten reviseren met behulp van gefocuste vragen bij verschillende aspecten van schrijfvaardigheid (spelling, grammatica, samenhang, etc.). In de workshop zal DGR worden toegelicht en theoretisch worden gemotiveerd. Deelnemers krijgen voorbeelden van DGR aangereikt, zowel voor schrijven in de moedertaal als in de tweede taal. Bovendien gaan deelnemers zelf met DGR aan de slag door te oefenen met het formuleren van vragen bij voorbeeldteksten.

Literatuur in een toekomstbestendig mvt-curriculum – Jasmijn Bloemert (vakdidactica Engels, Rijksuniversiteit Groningen)

In 2014 heeft Jasmijn een Dudoc-Alfa-promotiebeurs gekregen om een exploratief vakdidactisch onderzoek uit te voeren naar het literatuuronderwijs bij het vak Engels. Een van de opbrengsten van haar onderzoek is de Meervoudige Benadering mvt literatuuronderwijs. Dit model heeft ze onder andere gebruikt om de huidige situatie te analyseren (huidige operationele curricula, leerlingen perspectief en mate van betrokkenheid) en om de bestaande curricula van 8 docenten te verrijken. Nu ze het laatste hoofdstuk van haar proefschrift aan het afronden is het tijd voor een kritische reflectie: Wat heeft dit onderzoek opgeleverd aan kennis die we kunnen inzetten in de ontwikkeling van een toekomstbestendig mvt-curriculum?
In deze bijdrage zal Jasmijn een overzicht geven van de resultaten van haar promotie-onderzoek. Op basis van deze resultaten zal ze een aantal stellingen en vragen presenteren die zullen dienen als input voor een goed gesprek over de rol en positie van literatuur in een toekomstbestendig mvt-curriculum.