MVT meets Curriculum.nu

Met Curriculum.nu zet Nederland het vervolg in van Onderwijs2032. 9 ontwikkelteams buigen zich over evenzoveel leergebieden. Na 4 ontwikkelsessies brengen zij een advies uit dat de basis zal vormen voor de actualisering van de kerndoelen en eindtermen van het Nederlandse onderwijs.

Het Meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen (MVT) ziet Curriculum.nu vol vertrouwen tegemoet en draagt graag z’n steentje bij. Dé manier om dit te doen is het ontwikkelteam Engels/MVT in contact te brengen met het brede Nederlandse MVT landschap. Hierbij betrekken we in eerste instantie docenten, docentenopleiders en onderzoekers. Het veld is natuurlijk nog breder en wij nodigen dan ook alle belangstellenden uit voor drie bijeenkomsten waarin we rechtstreeks feedback kunnen geven aan de leden van het ontwikkelteam zodat ze tot een breedgedragen visie op MVT in het Nederlandse onderwijs kunnen komen.

De bijeenkomsten worden georganiseerd rond de drie tussenproducten die het ontwikkelteam oplevert. Deze tussenproducten worden telkens twee weken voor de bijeenkomst door Curriculum.nu publiek gemaakt en tot twee weken na de bijeenkomst mag er online en offline feedback gegeven worden. Onze bijeenkomsten vormen dan ook een uitgelezen moment om deze feedback af te stemmen met het team en met het Nederlandse MVT veld. Een flyer van de bijeenkomsten vind je hier.

Het Meesterschapsteam is erg dankbaar voor de medewerking van Levende Talen, het Expertisecentrum MVT, Anéla en AVT.

Praktisch

Om het geheel in goede banen te leiden voorzien we in beginsel de volgende opzet voor de bijeenkomsten:

* Korte presentatie door leden van het ontwikkelteam

* Pitches door aanwezigen

* Discussie

Als je geïnteresseerd bent in het geven van een pitch vragen we je dit bij je registratie aan te geven en een samenvatting te uploaden. De pitches zijn de aanleiding voor de algemenere discussie en hebben een stricte bovengrens van 5 minuten.

De bijeenkomsten vinden plaats in de Utrechtse binnenstad op een dinsdag (10/4), een woensdag (13/6) en een donderdag (25/10), telkens van 5 tot 7. Deelname is gratis.

Registratie

Hoewel deelname gratis is, vragen we je wel even op voorhand te registreren. Hiervoor hebben we voor elke bijeenkomst een aparte webpagina met bijbehorend formulier aangemaakt:

Bijeenkomst dinsdag 10 april

Bijeenkomst woensdag 13 juni

Bijeenkomst donderdag 25 oktober

Geregistreerde deelnemers krijgen een bevestigingsmail van zodra het lokaal is vastgelegd (dit hangt af van het aantal deelnemers). Deadlines voor registratie zijn respectievelijk 3/4, 6/6 en 18/10.

Andere Curriculum.nu initiatieven bij MVT en Nederlands

Levende Talen organiseert voor zijn leden ook een drietal momenten waarop feedback op het werk van de ontwikkelteams van Curriculum.nu centraal zal staan. Zodra deze bekend zijn verwijzen wij hier ook naar. Ook bij de Meesterschapsteams Nederlands zullen een aantal initiatieven ontwikkeld worden. Hier zullen wij ook naar verwijzen.

Contact

Voor alle vragen kan je contact opnemen met Bert Le Bruyn (b.s.w.lebruyn@uu.nl).