MVT meets Curriculum.nu

Met Curriculum.nu zet Nederland het vervolg in van Onderwijs2032. 9 ontwikkelteams buigen zich over evenzoveel leergebieden. Na 4 ontwikkelsessies brengen zij een advies uit dat de basis zal vormen voor de actualisering van de kerndoelen en eindtermen van het Nederlandse onderwijs.

Het Meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen (MVT) ziet Curriculum.nu vol vertrouwen tegemoet en draagt graag z’n steentje bij. Dé manier om dit te doen is het ontwikkelteam Engels/MVT in contact te brengen met het brede Nederlandse MVT landschap. Hierbij betrekken we in eerste instantie docenten, docentenopleiders en onderzoekers. Het veld is natuurlijk nog breder en wij nodigen dan ook alle belangstellenden uit voor drie bijeenkomsten waarin we rechtstreeks feedback kunnen geven aan de leden van het ontwikkelteam zodat ze tot een breedgedragen visie op MVT in het Nederlandse onderwijs kunnen komen.

De bijeenkomsten worden georganiseerd rond de tussenproducten die het ontwikkelteam oplevert. Deze tussenproducten worden telkens twee weken voor de bijeenkomst door Curriculum.nu publiek gemaakt en tot twee weken na de bijeenkomst mag er online en offline feedback gegeven worden. Onze bijeenkomsten vormen dan ook een uitgelezen moment om deze feedback af te stemmen met het team en met het Nederlandse MVT veld. Een flyer van de bijeenkomsten vind je hier.

Het Meesterschapsteam is erg dankbaar voor de medewerking van Levende Talen, het Expertisecentrum MVT, Anéla en AVT.

Praktisch

Om het geheel in goede banen te leiden voorzien we in beginsel de volgende opzet voor de bijeenkomsten:

* Korte presentatie door leden van het ontwikkelteam

* Pitches door aanwezigen

* Discussie

Als je geïnteresseerd bent in het geven van een pitch vragen we je dit bij je registratie aan te geven en een samenvatting te uploaden. De pitches zijn de aanleiding voor de algemenere discussie en hebben een stricte bovengrens van 5 minuten.

De bijeenkomst van 25 oktober vindt plaats in Utrecht, Drift 25, lokaal 002 (ingang via de bibliotheek op Drift 27).

Registratie

Hoewel deelname gratis is, vragen we je wel even op voorhand te registreren. Het registratieformulier voor de komende bijeenkomst vind je via de volgende link:

Bijeenkomst donderdag 25 oktober

De deadlines voor registratie is 22/10.

Andere Curriculum.nu initiatieven bij MVT en Nederlands

Levende Talen, de Meesterschapsteams Nederlands en een aantal andere organisaties organiseren ook een aantal initiatieven rond Curriculum.nu. Wij presenteren hier een lijstje van in onze korte nieuwsbrief die wij bij elke feedbackronde rondsturen. Onze nieuwsbrief voor de eerste feedbackronde vind je hier, de tweede editie vind je hier, de derde hier. Als u deze nieuwsbrief graag in uw mailbox krijgt kan u dat hieraangeven.

Contact

Voor alle vragen kan je contact opnemen met Bert Le Bruyn (b.s.w.lebruyn@uu.nl).