Moderne Vreemde Talen

Oratie Nivja de Jong

Op 8 maart heeft prof. dr. Nivja de Jong haar oratie gehouden aan de Universiteit Leiden. De titel van de oratie was ‘Tweedetaalverwerving en -didactiek: natuurlijk interdisciplinair’. Nivja bekleedt de leerstoel Tweedetaalverwerking en -didactiek. In deze leeropdracht speelt de vakdidaktiek van de moderne vreemde talen een belangrijke rol. Nivja is lid van het meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen.

De tekst van de oratie is hier terug te lezen.