Professionaliseringstraject 2017-2018

“Bij andere vakken wordt er kennis opgebouwd; bij de talen leren we vaardigheden.”

Of is het verschil niet zo zwart-wit? Door het leren van een taal kan ook inhoudelijke kennis worden opgebouwd. Heeft de taalles alleen een communicatief doel, of kunnen er ook andere doelen zijn? Kan CLIL in zowel taal- als vaklessen worden ingezet? En kan aandacht aan zowel taal als inhoud ervoor zorgen dat het leren van een taal betekenisvoller wordt voor leerlingen? Met dit professionaliseringstraject wordt u geholpen om antwoorden op deze vragen zelf uit te zoeken.

Dit traject is bedoeld voor docenten van de moderne vreemde talen die op een systematische manier tijd en aandacht willen besteden aan het ontwikkelen van curricula en materiaal waarin inhoud en taal hand-in-hand gaan. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld vakoverstijgend werken maar ook aan het inzetten van taalspecifieke inhoud zoals cultuurkunde, actualiteiten, taalbewustzijn, literatuur…of misschien nog iets anders! Alle VO-docenten van moderne vreemde talen zijn welkom, ongeacht de doeltaal of de soort school.

In de loop van het schooljaar 2017-18 werken deelnemende taaldocenten aan een onderzoeksproject gericht op het versterken van de eigen praktijk. Tijdens negen werkbijeenkomsten gedurende het jaar worden zij begeleid in het identificeren van een persoonlijke onderzoeksfocus, het ontwikkelen van onderzoeksvragen, het ontwerpen van interventies, het kiezen van onderzoeksinstrumenten, het interpreteren van data en het benutten, presenteren en/of rapporteren van resultaten. Samenwerking staat centraal en er wordt gebruik gemaakt van zowel expertbegeleiding als critical friend ondersteuning binnen de groep.