Stand van zaken

Recente activiteiten

Op 22 september 2016 organiseerde het meesterschapsteam een studiedag over het wat en hoe van het talenonderwijs van de toekomst met als doel te komen tot een vakdidactische onderzoeksagenda. De discussietekst die het team geschreven heeft ter voorbereiding en een kort verslag van de bijeenkomst is beschikbaar hier. Een langer verslag verschijnt binnenkort in Levende Talen. Een nieuwe versie van het discussiedocument, verrijkt met de inzichten van de studiedag, is in voorbereiding.

Op 7 oktober 2016 organiseerde het meesterschapsteam een studiedag over cultuur in het MVT-onderwijs. Een overzicht van sprekers en abstracts is beschikbaar op de website van de studiedag. Deze worden op korte termijn aangevuld met de presentaties en ook volgt er uiteraard een verslag.

Het meesterschapsteam MVT houdtop dit moment een landelijke enquête onder leraren en lerarenopleiders om nog beter inzicht te krijgen in hoe we het MVT-onderwijs van de toekomst en het bijbehorende onderzoek vorm moeten geven. Een link en korte inleiding tot de enquête vindt u hier.