Keynote

Mvt-curriculum toen, nu – en dan?  
 
Alessandra Corda (opleidingsmanager Cluster Talen HvA en projectleider van het Expertisecentrum mvt)
 
Om te begrijpen waarom ons mvt-curriculum anno 2019 eruit ziet zoals het eruit ziet, moeten we weten wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn geweest in de afgelopen 25 jaar. Er is van alles gebeurd: de opmars van het Engels, via tto en versterkte vormen zoals Fast Lane in het voortgezet onderwijs, vvto in het primair onderwijs; de opkomst en snelle dood van het fenomeen deelvakken voor de mvt; de impact van Internet en ict; de verbreding van de mogelijkheden rond het aanbieden van nieuwe schooltalen als Russisch, Arabisch, Turks, Spaans, Italiaans en als laatste Chinees, als startersvakken in de bovenbouw; en natuurlijk de invoering van het ERK, met als gevolg bewustwording onder docenten en leerlingen rond de bereikte eindniveaus in de verschillende taalvaardigheden. Docenten kregen voor het eerst een manier om te praten over wat leerlingen konden – en leerlingen ook. Scholen gingen zich profileren door leerlingen voor te bereiden op het behalen van internationale taalcertificaten, allemaal aan ERK-niveaus gekoppeld. Doeltaal-voertaal, met bijbehorend gevoel van tekortschieten (door de docent), werd onderwerp van talloze professionaliseringscursussen, samen met taaltaken en taakgericht taalonderwijs. Sinds een paar jaar houdt differentiatie in de mvt-les iedereen bezig, en we zien nu na de grote nadruk op summatieve toetsing (en taaltoetsen) dat de slinger weer teruggaat naar formatieve toetsing. In de lerarenopleidingen heeft ten slotte het vakdidactisch onderzoek een zeer belangrijke positie verworven. Er zijn nog nooit zoveel gepromoveerden in de mvt-vakdidactiek actief geweest als lerarenopleiders en vo-docenten als nu, en er zijn nog nooit zoveel vakdidactische eindonderzoeken geschreven als in de afgelopen jaren.
Na de grote schrik als gevolg van het advies van Onderwijs2032 drie jaar geleden, waarin werd gesuggereerd om het mvt curriculum grotendeels tot Engels te beperken (Engels was in 2014 immers al een kernvak in de onderbouw geworden), kunnen we nu meedenken met het ontwikkelteam Engels/mvt in curriculum.nu. In de eerste producten zien we nieuwe accenten in het mvt-curriculum. Wordt dit het begin van een herinrichting van onze vakken, of een advies dat in een la belandt?
De afgelopen 25 jaar ben ik via mijn werk, in projecten, onderzoeken en via de lerarenopleidingen, direct betrokken geweest bij al deze ontwikkelingen. Ik ga jullie meenemen in het recente verleden, in de hoop dat jullie vervolgens beter inzicht krijgen in wat nu aan het ontstaan is en wat mogelijk op jullie komende 25 jaar in het mvt-onderwijs impact gaat hebben.