DUDOC-ALFA

Wim Gombert presenteert nieuwe methodiek voor Frans in de bovenbouw HV: J’AIMe parler français

Tekst door Willem Gombert

Spreekvaardigheid

In mijn loopbaan als docent Frans heb ik me steeds meer en steeds vaker gefrustreerd gevoeld door het niveau van de spreekvaardigheid in relatie tot de andere vaardigheden. De lees- en de luistervaardigheid waren van een redelijk niveau, wat ook niet vreemd is als je bedenkt hoeveel tijd leergangen doorgaans besteden aan deze vaardigheden. Het niveau van de schrijfvaardigheid was doorgaans wat lager maar door veel tijd te besteden aan de grammatica, was het eindniveau alleszins acceptabel. Meestal was er echter weinig tijd over voor de ontwikkeling van de spreekvaardigheid.

Methodiek

Mijn eerste poging om daar wat aan te doen bestond uit het ‘vrijmaken’ van tijd voor spreken door huiswerkcorrectie met behulp van ICT te automatiseren. Dit leverde 15 minuten tijd per les op. Maar dit leidde helaas niet tot een verhoging van het niveau van de spreekvaardigheid: Blijkbaar was de factor tijd niet voldoende en was de kwaliteit ook van belang: Het gebruik van een nieuwe methodiek (AIM) vanaf 2012 liet zien dat het wel degelijk mogelijk was om een hoger niveau voor spreekvaardigheid te bereiken met een andere benadering en met meer tijd. Maar deze methodiek kon alleen in de onderbouw gebruikt worden. En een belangrijke vraag was natuurlijk of een dergelijke methodiek met een enorme focus op de ontwikkeling van de spreekvaardigheid in staat was om leerlingen ook gedegen voor te bereiden op het Nederlandse eindexamen.

Vervolg

Omdat ik geen logische vervolgmethode voor de bovenbouw kende waarin dezelfde principes werden gehanteerd, heb ik deze zelf ontworpen. Deze vervolgmethodiek, die we nu AIMe (AIM extended) noemen, gaat verder met de centrale principes van de AIM-methodiek en richt zich primair op de ontwikkeling van de spreekvaardigheid terwijl veelgebruikte methodes in Nederland, ondanks hun communicatieve karakter, doorgaans erg bezig zijn met taalstructuur. Kortgezegd is de praktijk bij veel leergangen dat er veel wordt gedaan aan lezen, luisteren en schrijven (grammatica) waarbij de spreekvaardigheid zich impliciet zou moeten ontwikkelen. Voor mijn onderzoek heb ik het dus omgedraaid: De centrale vraag die mij bezighield was of de andere vaardigheden zich impliciet voldoende zouden ontwikkelen als ik vooral gericht was op de ontwikkeling van de spreekvaardigheid.

Het onderzoek

Dit onderzoek, dat is uitgevoerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en betaald en begeleid vanuit het Dudoc-Alfa-programma, is bijna afgerond en zal binnenkort gepubliceerd worden in mijn proefschrift. Maar in het kader van de valorisatie van wetenschappelijk onderzoek, heb ik een filmmaker gevraagd om een video te maken van deze methodiek, die ondertussen op meerdere scholen gebruikt wordt. Deze video is onlangs gepubliceerd tijdens het Nationaal Congres Frans en laat niet alleen de belangrijkste aspecten van deze methodiek zien maar ook de mening van leerlingen en docenten die de methode gebruiken. Meer achtergrondinformatie over de methodiek is te vinden via www.projectfrans.nl.

Bekijk de video hier.