DUDOC-ALFA

Speaking like a pro: hoe breiden leerlingen hun talig repertoire uit?

Docent Engels Chris Veldwijk doet promotieonderzoek naar de vraag hoe leerlingen hun talig repertoire, oftewel hun talige complexiteit, kunnen vergroten in (interactieve) spreektaken. Hiervoor heeft zij een beurs van Dudoc Alfa gekregen, een programma dat eerstegraads docenten in staat stelt onderzoek te doen naar een vakdidactisch thema in de geesteswetenschappen. Lees haar blog op taalwijs.nu.