Geen categorie

UITGESTELD: Lernen vom Nachbarn/Leren van de buren

Helaas hebben wij in verband met de ontwikkelingen rondom het Coronavirus moeten besluiten om dit evenement in zijn huidige vorm niet door te laten gaan. Er wordt op het moment gekeken of het mogelijk is dit evenement in digitale vorm te laten doorgaan, dan wel te verzetten naar een latere datum.

U/Jullie bent/zijn van harte uitgenodigd, een eerste voorproefje is hier te vinden:https://www.ru.nl/nachbarsprache/neuigkeiten-veranstaltungen/kongress-vom-nachbarn-lernen-2020/!

We zijn blij dat we ook voor 2020 een gevarieerd en zeer interessant congres- en workshopprogramma hebben kunnen samenstellen; o.a. zullen Doris Abitzsch (Universiteit Utrecht), Filip de Nys (Universiteit Antwerpen), Marjon Tammenga-Helmantel (Rijksuniversiteit Groningen) en collega’s van het Interreg-project “Nachbarsprache & buurcultuur” workshops aanbieden. Peter Schoenaerts (Theater AZ Antwerpen) zal een theatrale afsluiting verzorgen.

In 2020 is er een noviteit: ’s avonds vóór het congres zal er een ‘huiskamergesprek’ plaatsvinden over het thema: “Vreemdetalenonderwijs – Quo vadis” (over de relevantie van leren van talen en curriculumontwikkeling (in Duitsland, Nederland en op Europees niveau)). Wij nodigen u allen van harte uit voor dit evenement en zijn blij dat wij met Daniela Fasoglio (SLO) van Nederlandse zijde en Nicole Lücke (vakdidacticus Nederlands/Centrum voor onderwijspraktische docentenopleiding, Krefeld) van Duitse zijde uitstekende gesprekspartners over dit thema voor ons hebben kunnen winnen.

Voor aanmelding, programma en verdere details zie

https://www.ru.nl/nachbarsprache/neuigkeiten-veranstaltungen/kongress-vom-nachbarn-lernen-2020/

Uw/Jullie Congresvoorbereidingsteam 2020

(Horst Baranowski, Jutta Biesemann, Kees van Eunen, Ulrich Falk, Sabine Jentges, Tina Konrad en Jochen Michels)

___________________________

Am 21. und 22. April 2020 findet der nächste Kongress „Lernen vom Nachbarn“ / „Leren van de buren“ statt!

Sie/Ihr sind/seid alle herzlich eingeladen, einen ersten Vorgeschmack gibt es hier:https://www.ru.nl/nachbarsprache/neuigkeiten-veranstaltungen/kongress-vom-nachbarn-lernen-2020/!

Wir freuen uns, dass wir auch für 2020 ein abwechslungsreiches und höchstinteressantes Kongress- und Workshopprogramm zusammenstellen konnten; u.a. werden Doris Abitzsch (Universiteit Utrecht), Filip de Nys (Universiteit Antwerpen), Marjon Tammenga-Helmantel (Rijksuniversiteit Groningen) sowie Kolleginnen und Kollegen aus dem Interreg-Projekt „Nachbarsprache & buurcultuur“ Workshops anbieten und wird Peter Schoenaerts (Theater AZ Antwerpen) für einen theatralischen Abschluss sorgen.

Eine Neuerung gibt es 2020, es wird bereits am Vorabend des Kongresses ein Kamingespräch zum Thema: „Fremdsprachenunterricht – Quo vadis?“ (zur Relevanz von Sprachenlernen & Curriculum-Entwicklung (in Deutschland, in den Niederlanden und auf europäischer Ebene)) stattfinden. Auch hierzu möchten wir Sie/euch alle ganz herzlich einladen und freuen uns, dass wir mit Daniela Fasoglio (SLO) von niederländischer Seite sowie Nicole Lücke (Fachdidaktikerin für Niederländisch/Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung, Krefeld) von deutscher Seite hervorragende Gesprächspartnerinnen zum Thema gewinnen konnten.

Für Anmeldung, Programm und weitere Details siehe https://www.ru.nl/nachbarsprache/neuigkeiten-veranstaltungen/kongress-vom-nachbarn-lernen-2020/

Ihr/Euer Kongressvorbereitungsteam 2020

(Horst Baranowski, Jutta Biesemann, Kees van Eunen, Ulrich Falk, Sabine Jentges, Tina Konrad und Jochen Michels)​