Programma

10.45    Ontvangst

11.00    Opening door Margot van Mulken (decaan Faculteit der Letteren, RU) mulken_pres | mulken_tekst

11.15    Inleiding over doelstelling, vragen en relevantie (Marjon Tammenga-Helmantel, RUG & Meesterschapsteam MVT)

11.25    Cultuur in het vreemdetalenonderwijs in historisch perspectief: franje of kern? (Erik Kwakernaak, RUG) kwakernaak

11.55    Content and form. Friends, not foes (Dietmar Rösler, Universität Giessen) roesler

 • Since the mid-1970s, mainstream and alternative approaches to foreign language teaching have expended a lot of energy focussing on content. Looking at canonizing agents such as handbooks, one could get the impression that they have accomplished their mission. But have they really? And are there any side-effects like undermining the dealing with form, pushing it to the end of the cycle rather than engaging with it whenever it is actually functional to do so?
 • After a (very) short summary of how content has been discussed by the profession over the last four decades, this talk will examine the chances and limitations of content orientation, connecting it to discussions about focus on form within task based learning, the bi- or trilingual classroom, learner autonomy, and the importance of digital media for content-led foreign language learning.

12.55    Lunch

14.00    Telecollaborative Exchange and its Role in Intercultural Education (online presentatie, Robert O’Dowd, Universidad de León) o’dowd_bib

 • Telecollaboration, or ‘Virtual Exchange’ refers to the application of online communication tools to bring together classes of    language learners in geographically distant locations with the aim of developing their foreign language skills and intercultural competence through collaborative tasks and project work. Many recent studies have explored the potential of this activity for supporting collaborative language learning and developing intercultural competence in learners (Dooly & O’Dowd, 2012, Guth & Helm, 2010; O’Dowd, 2011, 2013).
 • This presentation presents a brief historical overview of telecollaboration and reviews what telecollaboration has contributed to intercultural education to date. It then goes on to focus on the challenges for educators and outlines the skills, attitudes and knowledge which are required to establish and carry out successfully an online intercultural exchange between university classes. Critical incidents from recent exchanges are used to illustrate how these competences come into play during telecollaboration. The presentation will also look briefly at the www.uni-collaboration.eu platform which aims to support university lecturers interested in establishing and running telecollaborative exchanges.

15.00    Op zoek naar toetsingsmethodes voor interculturele competenties in het mvt-onderwijs (Kristi Jauregi, UU & Meesterschapsteam MVT) jauregi

 • In onze geglobaliseerde wereld, waarin grenzen vervagen, komen we steeds meer voor interculturele situaties te staan. Tegenwoordig zijn goede interculturele communicatieve competenties essentieel in het contact met mensen van verschillende culturele achtergronden. Ook het ERK geeft duidelijk aan hoe belangrijk de ontwikkeling van interculturele competenties zijn bij het leren van vreemde talen:
 • “In een interculturele benadering is een van de centrale doelstellingen van taalonderwijs het bevorderen van de positieve ontwikkeling van de gehele persoonlijkheid en het identiteitsbewustzijn van de leerder in reactie op de verrijkende ervaring van alles wat anders is in taal en cultuur.”
 • Maar hoe kan je interculturele competenties toetsen? Daar wordt amper aandacht aan besteed. En willen we deze überhaupt toetsen? In deze presentatie reflecteren we over deze belangrijke vragen en analyseren mogelijk kwalitatieve en kwantitatieve toetsing instrumenten.

15.30    Landeskunde in de Duitse les: bijzaak of noodzaak? (Wilma Kruithof, ICLON, UL)

 • “Duits! Dat vak zouden ze moeten afschaffen. Wat heb je daar nou aan?!” De jongens in mijn treincoupé zijn het roerend eens en helaas is hun mening geen uitzondering. De belangstelling voor Duits neemt al jaren af. Daarvoor zijn verschillende redenen aan te voeren, maar belangrijker is om na te denken hoe deze tendens te keren is.
 • Mijn ervaring is dat het werken met Landeskunde thema’s enthousiasmerend werkt en leerlingen de mogelijkheid biedt op een betekenisvolle manier aan hun taalvaardigheid te werken. Tijdens deze Good-Practice bespreek ik graag enkele voorbeelden.

16.00    Cultures francophones: un enrichissement à portée de main (2) (Inge Elferink, NHL Hogeschool & RUG & Anièce Lawniczak-Heijnen, Table ronde pour le français)

 • Communicatief modernevreemdetalenonderwijs. Sinds de invoering van het Europees Referentiekader lijkt iedereen het erover eens:  onze leerlingen moeten in de eerste plaats leren om vaardig te worden in het gebruik van de doeltaal. Door die focus op de vaardigheden lijkt ons vak in de ogen van vele critici gereduceerd te zijn tot een vak waarvan de inhoud er weinig toe doet.
 • Het nut van het leren van het Frans beperkt zich, ons inziens, niet tot het aanleren van enkel vaardigheden. Integendeel. In het huidige politieke klimaat zouden we juist meer aandacht kunnen en moeten schenken aan burgerschapsvorming, aan het omgaan met verschillende culturen, andere normen en waarden en zelfs aan de achtergronden van meer ingrijpende gebeurtenissen. In de praktijk zien we bovendien dat zowel docenten als leerlingen extra gemotiveerd raken wanneer ze expliciet aandacht besteden aan culturele aspecten. Daarbij geeft aandacht voor de civilisation de docent de kans om de actualiteiten meer in de klas te brengen en het vak meer betekenis en zin te geven.
 • In deze good practice willen we u, in de doeltaal, graag kennis laten maken met voorbeelden uit verschillende cultures francophones.

16.30    Envoi (Bert Le Bruyn, UU & Meesterschapsteam MVT)

16.45    Borrel