Onderzoek en publicaties

Onderzoeksprojecten

Leden van het Meesterschapsteam zijn betrokken bij een scala aan vakdidactische onderzoeksprojecten (zie het jaarverslag 2019-2020 voor een actueel overzicht).

Publicaties [selectie]

2020

Berns, J. & S. van Vuuren. (2020). Syntaxis versus pragmatiek: Interferentie van het Nederlands in het Engels van VWO 5-leerlingen. Levende Talen Tijdschrift, 21(2): 26-34.

Canto, S. (2020). Integrating intercultural telecollaboration in foreign language learning programmes: The case of video communication and virtual worlds. Utrecht: University of Utrecht.

De Jong N.H. (2020), Teaching Speaking. In: Chapelle C.A. (red.) The Concise Encyclopedia of Applied Linguistics.: Wiley-Blackwell. 1071-1077.

De Jong, N.H., & Van Beuningen, C.G. (2020). Evalueren om te leren: Evaluatie als kern van curriculumontwerp. In Dönszelmann, S., Van Beuningen, C.G., Kaal, A., & De Graaff, R. (Eds.), Handboek Vreemdetalendidactiek: Vertrekpunten, Vaardigheden, Vakinhoud (pp. 53-70). Bussum: Uitgeverij Coutinho.

Jauregi Ondarra, Canto, S. & Melchor, S. (2020). Virtual worlds and SLA. In M. González-Lloret & N. Ziegler (Eds.), Routledge Handbook of SLA and Technology.

Jauregi Ondarra, M.K., Gruber, A. & Canto, S. (2020). When international avatars meet – Intercultural Language Learning in Virtual Reality Exchange. In L. Bradley, K. Frederiksen, S. Larsen & S. Thouësny (Eds.), Short papers from EUROCALL 2020. Research-publishing.net.

Jentges, S., Knopp, E. & Sars, P. (2020). “In Venlo gibt es viel Niederländisch, aber auch Englisch und Deutsch” – a workshop on receptive Plurilingualism in the neighbour language. In North, B., Piccardo, E., Goodier, T., Fasoglio, D., Margonis, R., & Rüschoff, B. (Eds.). Enriching 21st century language education: The CEFR Companion Volume, examples from practice. Strasbourg: Council of Europe Publishing.

Jentges, S., Knopp, E., Laurentzen, C. & van Mulken, M. (2020). Deutsch oder Niederländisch? Deutsch und Niederländisch! Zur kommunikativen Effizienz von rezeptiver Mehrsprachigkeit in deutsch-niederländischen Schulaustauschbegegnungen. In Jentges, S. (ed.) Gemeinsam mit und voneinander lernen: Nachbarsprachenlernen und Schulaustausch. Dokumentation der wissenschaftlichen Einsichten und Erfahrungen aus dem deutsch-niederländischen Schulaustauschprojekt „Nachbarsprache & buurcultuur“. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.

Knopp, E. & Baranowski, H. (2020). Möglichkeiten und Grenzen des Sprachvergleichs im Nachbarsprachen-Unterricht: Das Fach taal an der Euregio Realschule in Kranenburg. In Jentges, S. (ed.) Gemeinsam mit und voneinander lernen: Nachbarsprachenlernen und Schulaustausch. Dokumentation der wissenschaftlichen Einsichten und Erfahrungen aus dem deutsch-niederländischen Schulaustauschprojekt „Nachbarsprache & buurcultuur“. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.

Lowie, W. (2020) A Human Ecological Language Pedagogy. Modern Language Journal, 104(S1), 5-6. https://doi.org/10.1111/modl.12607

Lowie, W. (2020). Foreword: A Human Ecological Language Pedagogy. Modern Language Journal, 104(S1), 5-6. https://doi.org/10.1111/modl.12607

Mearns, T. & Hajer, M. (2020), Taalbeleid, CLIL en tweetalig onderwijs: Over de grenzen van de vakles. In: Dönszelmann S., Beuningen, C. van, Kaal A., Graaff R. de (Eds.) Handboek Vreemdetalen Didactiek: Vertrekpunten, Vaardigheden, Vakinhoud. Bussum: Coutinho. 87-100.

Mearns, T. & Platteel, T. (2020), Exploring teacher support for a content and language integrated modern languages curriculum, Language, Culture and Curriculum (online first).

Mearns, T. (2020), Motivatie: Een taal leren. Leuk?. In: Dönszelmann S., Beuningen C. van, Kaal A., Graaff R. de (Eds.) Handboek Vreemdetalen Didactiek: Vertrekpunten, Vaardigheden, Vakinhoud. Bussum: Coutinho. 87-100.

Toonder, Jeanette den, Renders, Miranda (2020), PWS-Wereld. De start voor een profielwerkstuk Duits, Frans, Spaans of Engels. Levende Talen magazine no.3: 44-45.

Van Batenburg, E.S. & De Jong, N. H., de (2020). Spreekvaardigheid en gesprekken voeren. In Dönszelmann, S., Van Beuningen, C.G., Kaal, A., & De Graaff, R. (Eds.), Handboek Vreemdetalendidactiek: Vertrekpunten, Vaardigheden, Vakinhoud (pp. 247-260). Bussum: Uitgeverij Coutinho.

Van Os, M., De Jong, N. & Bosker, H.R. (2020). Taking your turn in dialogues: Speaking too soon or too late can change how fluency is perceived. OASIS Summary of Van Os, M., De Jong, N.H. & Bosker, H.R. (2020) in Language Learning.

2019

Batenburg E.S. van, Oostdam R.J., Gelderen A.J. van, Fukking R.G. & Jong N.H. de (2019), Oral Interaction in the EFL Classroom: The Effects of Instructional Focus and Task Type on Learner Affect, The Modern Language Journal, 103(1): 308-326.

De Jong, N.H., De Vrind, E., & Van Beuningen, C.G. (2019). Schoolvakken in perspectief: Moderne Vreemde Talen. In F. Janssen, H. Hulshof & K. van Veen (red.), Wat is echt de moeite waard om te onderwijzen? Een perspectiefgerichte benadering (pp. 89-112). Leiden: Iclon.

De Vrind, E., Janssen, F.J.J.M., De Jong, N.H., Van Driel, J.H., & Stoutjesdijk, E.T. (2019), Naar een praktische adaptieve aanpak voor spreekvaardigheidsonderwijs in moderne vreemde talen, Pedagogische Studiën 96(1): 15-39.

Gonzalez Gonzalez, P., Diaubalick, T., & De Jong, N.H. (2019), Introduction: Current visions of TAML2, Dutch Journal of Applied Linguistics 8(1): 1-4.

Jentges, S., Tammenga-Helmantel, M., Ciepielewska-Kaczmarek, L., Herberighs, J. (2019). Vreemde talen leren: Good practice in leermateriaal. Conference proceedings. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen & Meesterschap Moderne Vreemde Talen.

Jentges, Sabine; Sars, Paul (2019): “Nabijheid benutten“ in het leerproes, Levende Talen Magazine, 106/4, 12-16.

Jentges, Sabine; Sars, Paul (2019): DACH-Erkundungen im deutsch-niederländischen Nachbarsprachenunterricht. In: Materialien Deutsch als Fremdsprache. Sonderband: Das DACH-Prinzip.

Jentges, Sabine; Sars, Paul (2019): Forschung in der Unterrichtspraxis: Sprache und Zeichen im deutsch-niederländischen Schulaustausch entdecken. Eine Pilotstudie zum schulischen Einsatz von linguistic landscaping im Projekt „Nachbarsprache & buurcultur“. In: Saagpak, M.; Ziegler, E.: Linguistic Landscapes im deutschsprachigen Kontext: Forschungsperspektiven, Methoden und Anwendungsmöglichkeiten im Unterricht und Sprachmarketing. Reihe „Forum Angewandte Linguistik“ (GAL). Frankfurt u.a.: Peter Lang.

Jong N.H. de, Vrind E. de & Beuningen C.G. van (2019), Moderne Vreemde Talen. In: Janssen F., Hulshof H., Veen K. van (Eds.) Wat is echt de moeite waard om te onderwijzen? Een perspectiefgerichte benadering. Leiden / Groningen: Universiteit Leiden & Rijksuniversiteit Groningen (pp. 89-112).

Lowie, W. (2019). Verschenen proefschrift: Fostering oral interaction in the EFL classroom: assessment and effects of experimental interventions. Levende Talen Tijdschrift, 20(2), 38-41

Lowie, W. (2019). Verschenen proefschrift: Fostering oral interaction in the EFL classroom: assessment and effects of experimental interventions. Levende Talen Tijdschrift, 20(2), 38-41.

Mearns T. (2019), ‘Waar gaat je vak over?’ Actieonderzoek naar inhoud in de mvt-les, Levende Talen Magazine 106(8): 10-15.

Mearns, T. & Tammenga-Helmantel, M. (2019) De toekomst van het talenonderwijs ligt in handen van de lio’s: Een inhoudsrijke Landelijke LIO-dag 2019. Levende Talen Magazine, 106:5.

Mearns, T. (2019) Het breken van het CLIL-monopolie: Reflecties op de CLIL Connect Conference 2019. Levende Talen Magazine, 106: 4.

Sars, P.L.M., Jentges, S. & Cerri, C. (2019). „Das kann man wirklich nicht auf so einem kleinen Zettel zusammenfassen: Auf jeden Fall etwas für das weitere Leben.“  Drillingsberichte: Geschichte aktuell begegnen im Deutsch-als-Fremdsprache- und fächerübergreifenden Unterricht. Informationen Deutsch als Fremdsprache, 2019.

Tammenga-Helmantel, M. & Maijala, M. (2019): The position of grammar in Finnish, Dutch and global teaching materials for German as a foreign language. Language Teaching Research, 23, 562-583. (DOI: 10.1177/0123456789123456)

Tammenga-Helmantel, M. (2019). Verbindliche und verbindende Landeskunde. Eine Analyse des niederländischen DaF-Lehrwerkes Neue Kontakte. Glottodidactica, 46 (1), 157‒178.

Tammenga-Helmantel, M., Maijala, M & Duijf, M. (2019). Verantwoord aanbieden van grammaticaonderwijs. Leergangen Duits onder de loep. Levende Talen Tijdschrift, 20 (1), 17-26.

Van Beuningen, C.G., De Jong, N.H., Kuiken, F., Graham, S., & Wagstaffe, J.P. (2019). The effectiveness of comprehensive corrective feedback in improving L2 written accuracy. OASIS Summary of Van Beuningen, De Jong, & Kuiken (2012) in Language Learning.

Vrind E. de, Janssen F.J.J.M., Jong N.H. de, Driel J.H. van & Stoutjesdijk E.T. (2019), Naar een praktische adaptieve aanpak voor spreekvaardigheidsonderwijs in moderne vreemde talen, Pedagogische Studiën, 96(1): 15-39.

2018

Bloemert, J. (Ed.), de Glopper, K. (Ed.), Lowie, W. (Ed.), Ravesloot, C. (Ed.), van Veen, K. (Ed.), & Graus, J. (2018). Vakdidactisch onderzoek en de onderwijspraktijk.(Levende Talen Magazine; Vol. 105, No. special. Utrecht: Vereniging van leraren in vreemde talen en Levende Talen Magazine.

de Graaff, R., & Lowie, W. (2018). Met taal kunnen we de wereld aan. Levende Talen Magazine, 2018(1), 28-29.

Fronza, C., Becker Karnopp, L., Tammenga-Helmantel, M. (2018): L1/L2 use in the language classroom: A multi-perspective dialogue. Caleidoscopio, 16/1, 172-175.

Jentges, S. & Sars, P.L.M. (2018). Ich sehe was, was du nicht siehst … Urbanes Raumerleben und Linguistic landscaping in und für deutsch-niederländische/n Schulaustauschprojekte/n. In C. Badstübner-Kizik & V. Janíková (Eds.), Proceedings of Linguistic Landscape und Fremdsprachendidaktik (pp. 21-53). Frankfurt et al.: Peter Lang.

Jentges, S. (2018). Kennis van land en cultuur – een introductie. (article). Nuffic Academie: LinQ- Landeskunde/Civilisation.

Jentges, S., Boonen, U.K. & Konrad, T. (2018). Mit oder ohne Lehrwerk Lehrmaterialangebot für den schulischen Nachbarsprachen-Unterricht. Ein deutsch-niederländischer Vergleich. Glottodidactica, 45 (1), 7-26. doi: 10.14746/gl.

Kampen, E. van, Mearns, T., Meirink, J., Admiraal, W. & Berry, A. (2018) ‘How do we measure up? A review of Dutch CLIL subject pedagogies against an international backdrop’, Dutch Journal of Applied Linguistics 7:2, pp. 129 – 155. DOI: https://doi.org/10.1075/dujal.18004.kam

Lowie, W. (2018). Je ziet het pas als je het doorhebt: het dynamische process van tweedetaalverwerving. Internationale Neerlandistiek, 56(3), 203–221. https://doi.org/(…)17/IN2018.3.003.LOWI

Lowie, W., Verspoor, M., & van Dijk, M. (2018). The acquisition of L2 speaking: A dynamic perspective. In R. Alonso Alonso (Ed.), Speaking in a Second Language (pp. 105-125). (AILA Applied Linguistics Series; Vol. 17). Amsterdam: John Benjamins Publishers. https://doi.org/10.1075/aals.17.05low

Mearns, T. & de Graaff, R. (2018) CLIL & Bilingual Education in the Netherlands. Dutch Journal of Applied Linguistics, 7:2.

Mearns, T. & de Graaff, R. (2018). Bilingual education and CLIL in the Netherlands. The paradigm and the pedagogy. Dutch Journal of Applied Linguistics 7(2): 122–128. https://doi.org/10.1075/dujal.00002.int

Sars, P.L.M. & Jentges, S. (2018). Eigentlich ist unser Studium wie eine Reise nach Deutschland – nur viel öfter!“ Evaluation von Curricula-Entwicklung in einem niederländischen Germanistik-Studium. Informationen Deutsch als Fremdsprache, 45 (6), 729-750. doi: 10.1515/infodaf-2018-0089

Sars, P.L.M., Boonen, U. & Jentges, S. (2018). Samen elkaars taal en cultuur leren kennen. Het project Nachbarsprache & buurcultuur. Levende Talen Magazine, 105 (2), 16-20.

Sars, P.L.M., Frank, S.I. & Jentges, S. (2018). Wann sehen wir uns wieder? Austausch ohne Grenzen im Projekt Nachbarsprache & buurcultuur. In U. Boonen (Ed.), Zwischen Sprachen en culturen. Wechselbeziehungen im niederländischen, deutschen und afrikaanse Sprachgebiet (Studien zur Geschichte und Kultur Nordwesteuropas, 29) (pp. 327-337). Münster: Waxmann Verlag.

Sars, P.L.M., Jentges, S., Cerri, C. & Stoever-Blahak, A. (2018). Einführung in die Drillingsberichte: Die Familie und die Berichte  (Arbeitsheft 1). (article). Radboud Universiteit.

Sars, P.L.M., Jentges, S., Cerri, C. & Stoever-Blahak, A. (2018). Themen aus den Drillingsberichte: Integration und die Drillingsberichte  (Arbeitsheft 2). (article). Radboud Universiteit.

Sars, P.L.M., Jentges, S., Cerri, C. & Stoever-Blahak, A. (2018). Themen aus den Drillingsberichte: Leben als Flüchtlinge / Die Flucht (Arbeitsheft 3). (article). Radboud Universiteit.

Tammenga-Helmantel, M. & Maijala, M. (2018): Sequences in German grammar teaching. An analysis of Dutch, Finnish and global teaching materials. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 56/1, 45-78. DOI 10.1515/iral-2015-0070

2017

Tammenga-Helmantel, M., van Eisden, W. & Heinemann, A-M. (2017). Die Didaktik zu einem erfolgreichen Einsatz der Zielsprache im Fremdsprachenunterricht. Deutsch als Fremdsprache, 54/4, 211-220.

2016

Hoch, B., Jentges, S. & Tammenga-Helmantel, M. (2016): Beantworte die Fragen auf Niederländisch. Zielsprachengebrauch in niederländischen DaF-Lehrwerken. InfoDAF, 43/6, 599-622.

Jauregi, K. (2016). Hoe eerder je interculturele contact oefent, hoe beter. Didactief 46/4, 7.

Jentges, S. (2016). Deutsch lernt man meistens auf Niederländisch. Zielsprachengebrauch im schulischen Fremdsprachenunterricht in den Niederlanden. Glottodidactica, 108-123.

Kok, E. & Tammenga-Helmantel, M. (2016). Mvt-lerarenopleiders leren: vakdidactisch onderzoek en beoordelen van de vakdidactische competentie. Levende Talen Magazine, 103/6, 50-51.

Le Bruyn, B. (2016). Les articles et leur absence en français : théorie et implications pour l’enseignement des néerlandophones. Études de linguistique appliquée, 182, 197-212.

Maijala, M. & Tammenga-Helmantel, M. (2016). Regionalität als Stärke? Eine Analyse von finnischen und niederländischen DaF-Lehrwerken. InfoDAF, 5, 537-565.

Maijala, M., Tammenga-Helmantel, M. & Donker, E. (2016). Das DACH-Konzept in finnischen und niederländischen DaF-Lehrwerken. Zielsprache Deutsch, 43/1, 3-33.

Tammenga-Helmantel, M. & Bruyn, B. Le (2016). MVT-onderwijs: hoe willen we het hebben en wat willen we weten? Levende Talen Magazine, 103/8, 44-45.

Tammenga-Helmantel, M. & Mossing Holsteijn, L. (2016). Doeltaal in het moderne vreemde talenonderwijs. Gebruik en opvattingen van leraren in opleiding. Rapportage Meesterschapsteam vakdidactiek MVT/RUG.

Tammenga-Helmantel, M. (2016). Mvt-lerarenopleiders leren: over opvattingen van opleiders en (aanstaande) docenten. Levende Talen Magazine, 103/2, 44-45.

Tammenga-Helmantel, M., Eisden, W. van, Heinemann, A. & Kliemt, Ch. (2016). Über den Effekt des Zielsprachengebrauchs im Fremdsprachenunterricht: eine Bestandsaufnahme. Deutsch als Fremdsprache, 53, 30-38.

2015

Jentges, S. & C. Cerri (2015). (Urbane) Räume als Schlüssel zum kulturgeprägten Lernen. In: IDT (Hg.): IDT 2013. Band 3: Kultur, Literatur und Landeskunde. Bozen/Bolzano: University Press, 147-162.

Jentges, S. & C. Cerri (2015). Erlebter Raum, erlebte Kultur: Räume als Schlüssel zum landeskundlichen Lernen im Fremdsprachenunterricht. In C. Cerri & S. Jentges (red.), Raumwahrnehmung, interkulturelles Lernen und Fremdsprachenunterricht. Baltmannsweiler: Schneider-Verlag Hohengehren, 97-120.

Jentges, S. & C. Cerri (red.) (2015). Raumwahrnehmung, interkulturelles Lernen und Fremdsprachenunterricht. Reihe: Perspektiven Deutsch als Fremdsprache, Band 31 (Hg. von Uwe Koreik, Udo Ohm und Claudia Riemer). Baltmannsweiler: Schneider-Verlag Hohengehren.

Jentges, S. (2015). Literarischer Schreibgenuss – Kreatives Schreiben als Impuls für einen interkulturell orientierten Umgang mit Literatur im Fremdsprachenunterricht. In J. Kic-Drgas (red.), Literatur und Interkulturalität im Fremdsprachenunterricht am Anfang des 21. Jahrhunderts. Reihe: Lingua. Fremdsprachenunterricht in Forschung und Praxis. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 55-78.

Jentges, S., Adamczak-Krysztofowicz, S. & Stork, A. (2015). Fremde und eigene Gewässer – Einführende Gedanken und Aktivitäten zum interkulturellen Lernen im Fremdsprachenunterricht. In C. Cerri & S. Jentges (red.), Raumwahrnehmung, interkulturelles Lernen und Fremdsprachenunterricht. Baltmannsweiler: Schneider-Verlag Hohengehren, 11-32.

Jentges, S., Cerri, C. & Delhey, Y. (2015). Raumdenken: Interkulturelles Lernen im europäischen Kontext. In C. Cerri & S. Jentges (red.), Raumwahrnehmung, interkulturelles Lernen und Fremdsprachenunterricht. Baltmannsweiler: Schneider-Verlag Hohengehren, 3-10.

Tammenga-Helmantel, M. & Jentges, S. (2015). Lerarenopleiders leren: vakdidactisch onderzoek. Levende Talen Magazine, 102 (6), 52-53.