Agenda

16 november 2017
Radboud Universiteit Nijmegen

Docentendag Duits

De docentendag van dit jaar wordt door de afdeling ‚Duitse Taal en Cultuur’ van de Radboud universiteit in samenwerking met het PUC (Pre University College) georganiseerd. Het staat in het teken van het leren van buurtalen en wordt in het kader van het Interreg-project ‚Nachbarsprache & buurcultuur’ georganiseerd.  Dit gebeurt in samenwerking met de betrokken projectpartners van de universiteit Duisburg-Essen (Institut für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, Institut für Niederlandistik und Institut für niederrheinische Kulturgeschichte und Regionalentwicklung).

Om die reden zijn niet alleen docenten Duits uit Nederland, maar ook docenten Nederlands uit Duitsland, andere geïnteresseerden in het leren van buurtalen en het deelnemen aan uitwisselingen en docenten, die met andere vakken al aan het Interreg-project deelnemen van harte uitgenodigd.

Zoals altijd kunnen deelnemende docenten tot drie geïnteresseerde scholieren naar de dag meenemen (graag bij de aanmelding aangeven), voor hen wordt een apart programma onder leiding van studenten die aan het Interreg-project meewerken georganiseerd.

De talen die gesproken worden tijdens de bijeenkomst zijn Duits en Nederlands.

Verdere informatie en aanmelding: http://www.ru.nl/nachbarsprache-nl/nieuws-events/evenementen/16-11-2017-docentendag-duits/