Moderne Vreemde Talen

Oratie Marije Michel

Op 16 februari heeft prof. dr. Marije Michel haar oratie gehouden aan de Rijksuniversiteit Groningen. De titel van de oratie was ‘Un strålande futuro needs mehr dan два langues (A bright future needs more than two languages)’. Marije zal de leerstoel Tweedetaalverwerving gaan bekleden, een leeropdracht waarin de onlangs hebben twee nieuwe hoogleraren hun oratie gehouden over hun leeropdracht waarin de vakdidaktiek van de moderne vreemde talen een belangrijke rol speelt. Marije is lid van het meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen.

De tekst van de oratie is hier terug te lezen.