Geen categorie

Nieuwe versie van de visie van het Meesterschapsteam MVT

Nederlanders staan er internationaal van oudsher om bekend dat ze een goed woordje over de grens kunnen spreken. En dat is iets waar we als land vaak ook erg trots op zijn. Maar die sterke positie van Nederland als talenland blijft niet overeind als we nu niet investeren in het talenonderwijs. Iedereen die zich bezighoudt met het onderwijs van de moderne vreemde talen (mvt) zal beamen dat de schooltalen al geruime tijd onder druk staan. De beperkte ruimte in het curriculum en de beperkende manier waarop de mvt in het centraal eindexamen worden getoetst, zorgen ervoor dat docenten te weinig ruimte hebben om hun vak de breedte en diepgang te geven die het verdient. Leerlingen ervaren de schooltalen als weinig motiverend, wat leidt tot alsmaar afnemende aantallen van leerlingen die in de bovenbouw, naast Engels als verplichte mvt, ook nog een andere taal kiezen. Deze afnemende populariteit van verschillende mvt in het voortgezet onderwijs heeft ook een directe impact op het aantal studenten dat zich specialiseert in een taal in een vervolgstudie. Met name voor Duits en Frans zien we dat de dalende instroom van studenten bij de lerarenopleidingen en de talenstudies in het hoger onderwijs leidt tot een tekort aan leraren. En daarmee komen we in een vicieuze cirkel terecht, want steeds meer middelbare scholen zien zich vanwege dit lerarentekort genoodzaakt bepaalde talen niet meer aan te bieden, een ontwikkeling die er op zijn beurt weer voor zorgt dat de talenopleidingen in het hoger onderwijs steeds verder onder druk komen te staan.  

Hoe kunnen we het vreemdetalenonderwijs versterken? Over die vraag hebben we ons als Meesterschapsteam mvt gebogen in ons nieuwe visiedocument. Wat ons betreft ligt de sleutel voor de oplossing in het integreren van mvt-inhoud in het voortgezet onderwijs, met als doel dat leerlingen taalvaardig, taalbewust en cultuurbewust worden in verschillende talen en beschikken over goede interculturele communicatieve competenties. In onze visie lichten we toe waarom dit een essentiĆ«le stap is in de ontwikkeling van een sterk en uitdagend mvt-curriculum. Ook belichten we de verschillende praktische aspecten die in ogenschouw genomen moeten worden om de voorstellen voor het curriculum succesvol te kunnen implementeren. We hopen dat dit nieuwe visiedocument een handreiking en inspiratie biedt aan onderwijsprofessionals die zich inzetten voor de versterking van het onderwijs in de mvt.