Moderne Vreemde Talen

Laatste feedbackronde Curriculum.nu

Tijd voor revolutie! Dit is de titel waarmee Didactief in oktober 2018 uitpakte om aandacht te vragen voor het MVT-onderwijs. Op dat moment was er echter al een half jaar een revolutie gaande onder leiding van 17 docenten en schoolleiders: het ontwikkelteam Engels/MVT van Curriculum.nu. Deze stille revolutie heeft zich nu vertaald in een conceptversie van hun eindrapport dat ons een inkijk geeft in het toekomstige MVT curriculum. Dit nieuwe curriculum kan niet langer weggezet worden in de periferie van het onderwijs maar eist zijn rechtmatige plaats in de kern op.

Volgens het ontwikkelteam zal je in de MVT-les van de toekomst nog steeds een taal leren maar krijgen docenten ook eindelijk de mogelijkheid om de volle breedte van hun vak in hun onderwijs te verwerken. Een MVT vak staat in de toekomst dan ook niet langer alleen voor het beheersen van een taal maar voor het beheersen van taal en waar docenten vroeger hun liefde voor cultuur nauwelijks zagen terugkomen in de eindtermen suggereren de nieuwe bouwstenen dat cultuur een kernonderdeel zal worden. Hierbij een korte samenvatting van wat je kan verwachten:

  • Je ontwikkelt je taalvaardigheden. (Grote Opdracht 1)
  • Je leert kritisch omgaan met alle talige informatie die op je afkomt. (Grote Opdracht 1)
  • Je gebruikt taal om zelf creatief aan de slag te gaan en je krijgt inzicht in hoe anderen dit doen. (Grote Opdracht 2)
  • Je leert verschillen tussen culturen spotten, wordt er gevoelig voor en leert je bewegen tussen culturen. (Grote Opdracht 3)
  • Je krijgt inzicht in hoe talen in elkaar steken, hoe ze gebruikt worden en hoe je ze leert. Je wordt je bewust van de diversiteit van talen die jijzelf en je omgeving spreken, maakt daar gebruik van en je leert je bewegen in onze meertalige maatschappij. (Grote Opdrachten 4 en 5)

Doordat Curriculum.nu volop heeft ingezet op samenhang tussen leergebieden is duidelijk geworden dat de MVT een brug slaan tussen taal, cultuur en maatschappij en zo – samen met het vak Nederlands – een sleutelrol spelen in socialisatie en persoonlijke vorming. De centrale rol die binnen Curriculum.nu wordt toegekend aan digitale geletterdheid vooronderstelt ook een centrale rol voor de MVT aangezien het kritisch leren omgaan met digitale informatie vereist dat leerlingen inzicht hebben in hoe dezelfde feiten een andere impact hebben als ze op een iets andere manier of in een andere taal gebracht worden. Last but not least worden de MVT ook zaakvakken met hun eigen inhoud uit de taal-, letter- en cultuurkunde. Curriculum.nu is dan ook de eerste onderwijshervorming die de MVT niet herleidt tot taalvaardighedenonderwijs maar de waarde van kennis, inzicht en reflectie over taal, literatuur en cultuur over talen heen erkent.

Het ontwikkelteam Engels/MVT heeft een gebalanceerd voorstel gelanceerd waarin volop ruimte is voor accenten. Één concreet voorbeeld is dat letterkunde is opgenomen binnen de heel brede Grote Opdracht 2. Dit laat zien dat het ontwikkelteam letterkunde wil kunnen aanbieden op verschillende niveaus – van intuïtief tot academisch – en hiermee alle leerlingen op een relevante manier wil kunnen laten kennismaken met deze geesteswetenschappelijke discipline.

Wij vinden dit nieuwe curriculum revolutionair. Met eindtermen langs deze lijnen vinden de MVT eindelijk hun juiste plek in het onderwijs en dragen ze bij aan de toekomstbestendige vorming van onze leerlingen. Natuurlijk zien wij nog ruimte voor verdere versterking van de voorstellen, maar wij gaan vol vertrouwen de laatste feedbackronde in.

Het Meesterschapsteam MVT