Workshopronde 1 (taaloverstijgend)

Keuzes Workshopronde 1 (Taaloverstijgend)

MVT1 Een adaptieve en gedifferentieerde didactiek voor spreek- en gespreksvaardigheid

Esther de Vrind (UL)

 

Hoe kun je in klassen van 30 leerlingen feedback, input en oefeningen afstemmen op de verschillende leerbehoeften bij spreek- en gespreksvaardigheid? Dit was de centrale vraag in mijn promotie-onderzoek. Graag deel ik de bevindingen.

 

MVT2 Doeltaal-Leertaal

Sebastiaan Dönszelmann (VU)

 

Leidt het gebruik van de doeltaal automatisch tot taal leren? Hoe ziet een slim gebruik van de doeltaal er eigenlijk uit en welk effect heeft dat op de leerprestaties van de leerlingen? Sebastiaan Dönszelmann is vakdidacticus aan de Vrije Universiteit en heeft de afgelopen jaren promotieonderzoek gedaan naar doeltaalgebruik in de mvt-les. In deze workshop licht hij de achtergrond van verantwoord doeltaalgebruik toe en doet hij didactische handreikingen voor een bewezen effectieve inzet van de doeltaal. Je ziet, hoort en ervaart doeltaalgebruik dat verder gaat dan doeltaal = voertaal, want: Doeltaal = Leertaal!

 

MVT3 De Moderne Vreselijke Talen-didactiek

Juan Espinola (UL)

 

In deze workshop gaan we een les ontwerpen waarin we leerlingen zoveel mogelijk proberen te demotiveren voor ons vak (je leest het goed!), want laten we eerlijk zijn… talen leren is zo leuk nog niet. Wíj kunnen ons vak wel belangrijk en interessant vinden, maar dat geldt lang niet voor al onze leerlingen. En geef ze na deze workshop eens ongelijk… Neem voor deze workshop lesmateriaal mee waarmee je op school werkt.

 

MVT4 Onderwijs ontmoet onderzoek: de dynamiek van tweedetaalverwerving

Wander Lowie (RUG/Meesterschapsteam MVT)

 

Hoewel onderzoek steeds meer laat zien dat het leren van een tweede taal een complex en interactief leerproces is, wordt dit nog onvoldoende toegepast in het onderwijs van de moderne vreemde talen in Nederland. Dit komt vooral door een aantal hardnekkige aannames. Zo gaat men er vanuit dat taalverwerving verloopt volgens een vast en voorspelbaar patroon, waarbij het leren van grammaticaregels centraal staat. In tegenstelling tot deze aannames, wijst recent onderzoek op een taalverwerving als een dynamisch proces dat sterk individueel bepaald is en niet goed kan worden voorspeld.

 

Het dynamische perspectief van tweede-taalontwikkeling heeft belangrijke implicaties voor het talenonderwijs. Het onderwijs in de talen is gebaat bij betekenisvolle en authentieke communicatie, die kan worden gerealiseerd door uitdagende en verdiepende inhoud op het gebied van taalbewustzijn en cultuurbewustzijn.

 

Inhoudsgericht gebruik van de taal, in combinatie met systematische ondersteuning van de individuele taalverwerver, leidt tot aantrekkelijker en uitdagender talenonderwijs en een aanzienlijk grotere kans van succes in taalontwikkeling dan grammaticalessen in een traditionele klassensituatie. Deze conclusie vraagt om een nieuwe en kansrijke aanpak van het talenonderwijs in Nederland.

 

MVT5 Taalbewustzijn aanwakkeren via metaforen

Anna Kaal (VU)

 

Metaforen maken een belangrijk onderdeel uit van onze taal, zowel binnen romans en toespraken als onze dagelijkse gesprekken. We hebben ze simpelweg nodig om betekenis te geven aan relatief ongrijpbare concepten. Dat maakt ze ook voor het onderwijs belangrijk: om helder uit te leggen, maar ook om leerlingen verder te laten denken dan hun eerste associaties. We besteden aandacht aan drie manieren waarop metaforen inzetbaar kunnen zijn om leerlingen taalbewuster te maken: 1) als manier om patronen in taal te herkennen, 2) als manier om vocabulaire te leren, 3) als manier om na te denken over wat taal nu precies is. 

 

MVT6 Uitdagen en ondersteunen in de MVT-les

Wilma Kruithof (UL)

 

Doel: De deelnemers maken kennis met een aanpak waarmee zij in hun lespraktijk kunnen inspelen op motivatie en differentiatie. Inhoud: De roep om rekening te houden met verschillen tussen leerlingen wordt steeds luider. Maar hoe doe je dat binnen een klas met 25 leerlingen? In deze workshop worden “Hele Taak Eerst”, het werken met “Hulp op Maat” en het kijken vanuit “Perspectieven” nader bekeken en onderzoek je in hoeverre deze aanpak past binnen jouw lespraktijk.